Sprawozdania – Inne

Sprawozdanie z Licytacji przeprowadzonej dzięki życzliwości Wydawnictwa Agora S.A 

W dniach 12.07.2007 – 03.09.2007 oraz 01.03.2008 – 15.03.2008r. odbyły się licytacje internetowe stron reklamowych podarowanych KOPD przez Wydawnictwo Agora S.A.  Celem Licytacji było pozyskanie środków na działalność statutową Komitetu Ochrony Praw Dziecka. W wyniku licytacji powierzchni reklamowych w:
  • dniach 12.07.2007 – 03.09.2007 – powierzchnie reklamowe w „Dziecku” – ½ strony, „Poradniku Domowym” – ½ strony, Wydaniu...
Czytaj dalej

Sprawozdanie z Licytacji przeprowadzonej dzięki życzliwości  Spółdzielni Pracy „Polityka” 

W dniach 14.01 – 22.01.2009r. odbyła się licytacja internetowa strony reklamowej podarowanej KOPD przez Spółdzielnię Pracy „Polityka”. Celem Licytacji było pozyskanie środków na działalność statutową Komitetu Ochrony Praw Dziecka. W wyniku licytacji powierzchni reklamowej w Tygodniku „Polityka”, zebraliśmy 14 500,00 PLN. Całkowity dochód został przeznaczony na dofinansowanie programu „Diagnoza i terapia dzieci wykorzystywanych seksualnie”. Dzięki zebranym środkom...
Czytaj dalej

Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej

Na podstawie Decyzja MSWiA nr 234/2011 z dnia 13 października 2011 roku, Komitet Ochrony Praw Dziecka z siedzibą przy ul Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, w dniach; 2 listopada 2011 roku- 31 styczeń 2012 roku przeprowadził zbiórkę publiczną w sieci sklepów Smyk na terenie całego kraju. Celem zbiórki było dofinansowanie prowadzonych w Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Warszawie interwencji...
Czytaj dalej

Skip to content