1920x1080_KOPD_MCPS_II_przemoc_seksualna

 

  1. Jesteś dzieckiem i zostałeś skrzywdzony/a – zwróć się do zaufanego dorosłego i poproś go o pomoc.
  2. Jeśli wiesz, że Twój kolega/koleżanka zostali skrzywdzeni przez dorosłego – zwróć się do zaufanego dorosłego i poproś go o pomoc.
  3. Masz wątpliwości, czy zachowania dziecka mogą świadczyć o wykorzystaniu/nadużyciu seksualnemu – skonsultuj się z psychologiem-seksuologiem dziecięcym.
  4. Uzyskałeś wiarygodną informację, że dziecko padło ofiarą wykorzystania/nadużycia seksualnego – masz obowiązek złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
  5. Uważasz, że dobro dziecka może być zagrożone – złóż wniosek w sądzie rodzinnym o wgląd w sytuację dziecka.
  6. Dowiedziałeś się o wykorzystaniu/nadużyciu seksualnemu dziecka w ramach swoich obowiązków zawodowych – masz obowiązek złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Art. 240 Kodeksu Karnego Karalne niezawiadomienie o czynie zabronionym
§ 1. Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w (…)  art. 197 zgwałcenie lub wymuszenie do poddania się innej czynności seksualnej § 3 lub 4, art. 198 seksualne wykorzystanie bezradności lub niepoczytalności innej osoby, art. 200 obcowanie płciowe z osobą małoletnią lub doprowadzenie jej do poddania się czynnościom seksualnym,(…), nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

O przestępstwach seksualnych wobec dzieci – nasza ekspertka Patrycja Kurowska- Kowalczyk.

http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103454,24019328,molestowanie-seksualne-dzieci-poradnik-dla-rodzicow-na-wszelki.html?fbclid=IwAR351iJ9AifTVH9JPFVfogbTyHYIOTiDQVRbg7g2KFz1YWgEvCni0yJACO8

Powrót

Skip to content