Diagnozy

KONSULTACJE DIAGNOSTYCZNE 

Konsultacje diagnostyczne są przeprowadzane na prośbę rodziców lub opiekunów prawnych, którzy zgłaszają się do KOPD dobrowolnie w związku z podejrzeniem nadużycia seksualnego wobec dziecka. Celem procesu diagnozy jest stwierdzenie lub wykluczenie u dziecka objawów wykorzystywania seksualnego.

Na spotkaniu z rodzicami (opiekunami) dziecka specjaliści ustalają najwłaściwszy tok postępowania w danej sytuacji – proponują rodzicom diagnozę, podjęcie kroków prawnych lub stwierdzają bezzasadność podjęcia diagnozy. Pierwsze spotkanie jest zawsze tylko z rodzicem lub opiekunem dziecka.

Diagnozy nie rozpoczyna się gdy:

  • dziecko jest zbyt małe (poniżej 3 roku życia)
  • po konsultacji z rodzicami specjaliści uznają, że rodzice nieprawidłowo interpretują rozwojowe zachowania dziecka
  • istnieje konieczność podjęcia natychmiastowych kroków prawnych
  • rodzice są w silnym konflikcie okołorozwodowym.

 

Proces diagnostyczny rozpoczyna się od spotkania z rodzicami/opiekunami i zebrania dokładnego wywiadu dotyczącego dziecka i relacji w rodzinie. Jeśli specjaliści zdecydują się na rozpoczęcie diagnozy, przeprowadzają następnie, w zależności od złożoności sprawy, od 2 do 10 spotkań z dzieckiem. Pierwsze spotkania służą nawiązaniu kontaktu z dzieckiem.

Na kolejnych spotkaniach wprowadza się stopniowo wątki diagnostyczne, łącząc je z innymi aktywnościami (np. zabawą). W trakcie tego procesu rodzic jest informowany na bieżąco o postępach, a po zakończeniu zapraszany na spotkanie podsumowujące, na którym przedstawiane są wyniki diagnozy.

Skip to content