Doradztwo dla przedstawicieli służb pracujących w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych na terenie m.st.Warszawy

Doradztwo dla przedstawicieli służb pracujących w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych na terenie m.st.Warszawy

Projekt skierowany jest do członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych z terenu Warszawy.

W ramach projektu przewidziano takie działania jak:

– otwarta grupa konsultacyjno-superwizyjna. Spotkania grupy będą prowadzone przez dwóch ekspertów z KOPD. Na każdym ze spotkań uczestnicy grupy będą mieli możliwość omówienia trudnego przypadku z własnej praktyki i skonsultowania go w grupie superwizyjnej.

– indywidualne konsultacje eksperckie z  prawnikiem i psychologiem.

– szkolenia

1. „Konflikt w rodzinie a przemoc w rodzinie” – kryteria diagnostyczne.

2. „Diagnostyka dzieci i młodzieży z podejrzeniem wykorzystania seksualnego w rodzinie”

3. „Specyfika przemocy wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną”

4. „Psychopatologia osoby stosującej przemoc” – kontakt ze sprawca przemocy.

Zadanie realizowane w okresie 01.09-31.12.2015 r.

logo_biale_wspolfinansowanie

Powrót

Skip to content