Nie jesteś sam – pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Teraz też w Śródmieściu

Nie jesteś sam – pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Teraz też w Śródmieściu

Cel zadania to udzielenie wsparcia dzieciom i młodzieży, uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, doświadczającej trudnych sytuacji życiowych, depresji czy kryzysów poprzez pierwszą pomoc psychologiczną oraz rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów we wspieraniu ich dziecka w kryzysie.
Cele szczegółowe:
– podniesienie umiejętności u dzieci i młodzieży przeżywającej negatywne doświadczenia, kryzysy w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi;
– nabycie przez uczestników projektu umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami;
– podniesienie umiejętności rodziców/opiekunów we wspieraniu ich dziecka w kryzysie;
– podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów;
– podnoszenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych w rodzinie.

Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:
– indywidualne konsultacje dla dzieci i młodzieży oraz rodziców/opiekunów (z psychoterapeutami/psychologami) – 400 godzin (1 godzina = 50 min. konsultacji + 10 min. na uzupełnienie dokumentacji);
– grupy edukacyjno-rozwojowe/warsztaty terapeutyczne – 2 grupy po ok. 8-12 osób w grupie, cykl 10 spotkań dla każdej grup po 1,5 godz., w tym 1-2 spotkania dla rodziców i opiekunów uczestników – podsumowujące i wspierające, prowadzone przez 2 osoby;
– prelekcje dla dzieci ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ich rodziców i opiekunów w formie stacjonarnej i on-line (4 prelekcje), prowadzenie przez 2 prelegentów;
– superwizje dla realizatorów projektu – 40 godzin;
– broszura dla uczestników prelekcji – broszura będzie zawierać informacje o miejscach świadczących pomoc, telefonach udzielających pomocy i podstawowe wskazówki, co robić w sytuacji kryzysu bądź dostrzeżenia go u drugiej osoby, a także informacje co zrobić, jak osoba potrzebuje pomocy w kryzysie, a jest długi czas oczekiwania na pomoc specjalisty. Broszura będzie też dostępna w Internecie.

Oczekiwane rezultaty to poprawa dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży uczestniczących w programie; pozyskanie dzieci/młodzieży będących „w kryzysie”, w szczególności nie będących do tej pory w systemie wsparcia; podniesienie kompetencji życiowych, społecznych i wychowawczych uczestników programu; wzmocnienie czynników chroniących u odbiorców zadania; ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych wśród dzieci/młodzieży; podniesienie umiejętności wsparcia dziecka w kryzysie u rodziców/opiekunów.

Projekt będzie realizowany w siedzibie Komitetu Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, Warszawa.

LINK DO FORMULARZA REJESTRACYJNEGO ⬇

https://forms.gle/bAGt9MH399ZHc3bD7

Powrót

Skip to content