Organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego

Organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego

W ramach programu osoby, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych będą mogły uzyskać takie wsparcie w Komitecie Ochrony Praw Dziecka. Planowane zadanie obejmuje następujące formy wsparcia:

– poradnictwo prawne – udzielanie porad i informacji prawnych w zakresie obowiązujących regulacji instytucjonalno-prawnych oraz kierowanie do odpowiednich instytucji

– poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne – udzielanie porad psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradnictwo rodzinne realizowane w postaci konsultacji psychologiczno-pedagogicznych, wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej

– mediacje rodzinne – rozwiązywanie konfliktów z udziałem trzeciej strony – neutralnego, bezstronnego i nie podejmującego rozstrzygających decyzji mediatora. Mediator rodzinny pomaga spierającym się stronom w osiągnięciu dobrowolnego, akceptowalnego i obustronnie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacje poprzedzone będą spotkaniem informacyjnym.

Zadanie realizowane w okresie od 17.12.2012  do 30.11.2015r.

logo_biale_wspolfinansowanie

 

Powrót

Skip to content