Program profilaktyczno-psychoedukacyjny zapobiegający nadużyciom seksualnym i wykorzystywaniu seksualnemu dzieci – „Co dziecko powinno wiedzieć o przekraczaniu granic intymnych? czyli edukacja seksualna dla małych i dużych”

Program profilaktyczno-psychoedukacyjny zapobiegający nadużyciom seksualnym i wykorzystywaniu seksualnemu dzieci – „Co dziecko powinno wiedzieć o przekraczaniu granic intymnych? czyli edukacja seksualna dla małych i dużych”

Edukacja seksualna jest najlepszą profilaktyką wykorzystania seksualnego, dlatego, aby zapobiegać wykorzystywaniu seksualnemu dzieci KOPD przeprowadzi program „Co dziecko powinno wiedzieć o przekraczaniu granic intymnych? czyli edukacja seksualna dla małych i dużych”.

W ramach realizacji programu będą realizowane poniższe zadania:

– dwa warsztaty dla profesjonalistów, pracujących z dziećmi oraz rodzinami z terenu województwa mazowieckiego na temat edukacji seksualnej dzieci oraz przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu dzieci

– wydanie poradnika dla profesjonalistów, pracujących z dziećmi i rodzicami, który będzie opisywał zagadnienia rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży oraz objawy wykorzystywania seksualnego u dzieci, a także zawierał przepisy prawne, dotyczące podjęcia interwencji w przypadku wykorzystywania seksualnego dziecka

– prowadzenie konsultacji psychologiczno-seksuologicznych przez psychologa i seksuologa adresowanych dla rodziców oraz profesjonalistów, pracujących z dziećmi i rodzinami

– spotkania edukacyjno- informacyjne dla specjalistów w 4 gminach wiejskich

– kampania społeczna dotycząca przeciwdziałania przemocy, w szczególności przemocy seksualnej wobec dzieci

Termin realizacji: 01.06.30.11.2018r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Mazowsze

 

Powrót

Skip to content