Program wsparcia dla rodzin zagrożonych przemocą – 2017

Program wsparcia dla rodzin zagrożonych przemocą – 2017

Głównym celem projektu jest profilaktyka, przeciwdziałanie, i ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez działania psychologiczne, edukacyjne, terapeutyczne skierowane do rodzin i dzieci doświadczających przemocowych konfliktów wewnątrz rodziny, bądź potencjalnie zagrożonych przemocą.

Projekt adresowany jest  do rodzin zagrożonych przemocą, w których może wystąpić lub występuje przemoc:  psychiczna, psychologiczna, ekonomiczna i fizyczna.

Przewidziane działania:
1. Zespół ds. Profilaktyki Przemocy
– konsultacje psychologiczne
– konsultacje wychowawcze
– mediacje rodzinne
– konsultacje prawne
– porady socjalno-bytowe

2.Agresja pod kontrolą – program kształtowania samokontroli – grupowe sesje dla dzieci z domów zagrożonych przemocą

3. Warsztaty dla rodziców „Wychowanie bez przemocy”

4. Warsztat edukacji emocjonalnej dla dzieci – Ja i świat uczuć.

Zadanie  realizowane w okresie od 01.07.2017r. do 30.10.2017r.

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
logotypclaim_czerony_pl_

Powrót

Skip to content