Wojna domowa czyli jak pomóc rodzinie zagrożonej przemocą i problemem alkoholowym

Wojna domowa czyli jak pomóc rodzinie zagrożonej przemocą i problemem alkoholowym

Głównym celem projektu jest profilaktyka, przeciwdziałanie, i ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez działania psychologiczne, edukacyjne, terapeutyczne skierowane do rodzin i dzieci doświadczających przemocowych konfliktów wewnątrz rodziny, bądź potencjalnie zagrożonych przemocą i problemem alkoholowym.

Projekt adresowany jest do rodzin zagrożonych przemocą, w których może wystąpić lub występuje przemoc:  psychiczna, psychologiczna, ekonomiczna i fizyczna, wynikająca również ze spożywania alkoholu.

Przewidziane działania:

1.Zespół ds. Profilaktyki Przemocy i Uzależnień

– konsultacje psychologiczne
– konsultacje wychowawcze

– mediacja rodzinne

– porady socjalno-bytowe

Zadanie  realizowane w okresie od 01.03.2017r. do 31.12.2017r.

 

logo_biale_wspolfinansowanie

Powrót

Skip to content