Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Głównym celem zadania jest wsparcie rodzin w sytuacjach kryzysowych poprzez realizację programu podnoszącego umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Projekt adresowany jest do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze z terenu województwa mazowieckiego.

Planowane zadanie będzie obejmować następujące formy wsparcia:

– konsultacje wychowawcze
– poradnictwo psychologiczne
– poradnictwo prawne
– poradnictwo socjalno-bytowe
– mediacje rodzinne
– warsztat radzenia sobie ze stresem dla rodziców w kryzysie

Termin realizacji: 06.06-30.11.2018r.

Projekt  jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

logotypclaim_czerony_pl_

Powrót

Skip to content