Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej

Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej

Na podstawie pozwolenia MSWiA z dnia 4 grudnia 2008 roku, numer 162/2008 r.  Komitet Ochrony Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie, ul Hoża 27 A lok 5, 00- 521 Warszawa, przeprowadził w dniach 15 grudnia 2008 r. – 14 stycznia 2009 r. w sklepach Mothercare ogólnopolską zbiórkę publiczną. 
Celem zbiórki było dofinansowanie wynagrodzenia psychologa i seksuologa w związku z prowadzonymi w Centrum Interwencyjnym Stowarzyszenia Komitet Ochrony Praw Dziecka w Warszawie interwencjami psychologicznymi u dzieci wykorzystywanych seksualnie.
Przychody z tytułu zbiórki publicznej wyniosły: 2340,30 PLN. Koszt przeprowadzenia zbiórki publicznej: 400 PLN (koszt połączeń telefonicznych i usług pocztowych)
Pozostała kwota 1940,30 PLN zostanie przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzenia psychologa i seksuologa  w ciągu 1 miesiąca od daty zakończenia zbiórki.
Sponsorom akcji, sieci sklepów Mothercare a nade wszystko ofiarodawcom – serdecznie dziękujemy!

Powrót

Skip to content