Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej

Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej

Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr AO/185/2009 z dnia 24 września 2009 roku, Komitet Ochrony Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie, ul Hoża 27 A lok 5, 00- 521 Warszawa, w dniach; 1 października 2009 roku- 30 października 2009 rokuprzeprowadził zbiórkę publiczną w dwóch sklepach IKEA: IKEA Janki oraz IKEA Targówek w Warszawie. Celem zbiórki było zwiększenie dostępu do mediacji rodzinnych wśród mieszkańców Warszawy.

Przychody z tytułu zbiórki publicznej wyniosły: 5732,67 PLN. Koszt przeprowadzenia zbiórki publicznej wyniósł: 152,28PLN (koszt zakupu biletów dla wolontariuszy oraz zakupu kopert do zabezpieczenia puszek kwestarskich). Pozostała kwota: 5 580,39 PLN została przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzenia dla mediatora (w okresie styczeń 2010 r.- kwiecień 2010 r.), który przeprowadził mediacje w Centrum Interwencyjnym Komitetu Ochrony Praw Dziecka, przy ul. Hożej 27A w Warszawie.

Sponsorom akcji – sklepom IKEA Janki oraz IKEA Targówek, wolontariuszom, a nade wszystko ofiarodawcom – serdecznie dziękujemy!

Powrót

Skip to content