Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej

Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej

Na podstawie Decyzja MSWiA nr 234/2011 z dnia 13 października 2011 roku, Komitet Ochrony Praw Dziecka z siedzibą przy ul Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, w dniach; 2 listopada 2011 roku- 31 styczeń 2012 roku przeprowadził zbiórkę publiczną w sieci sklepów Smyk na terenie całego kraju. Celem zbiórki było dofinansowanie prowadzonych w Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Warszawie interwencji psychologicznych dzieci wykorzystywanych seksualnie poprzez pokrycie wynagrodzenia psychologów.
 
Przychody z tytułu zbiórki publicznej wyniosły: 32 735.18 PLN. Koszt przeprowadzenia zbiórki publicznej wyniósł: 683,94 PLN. Pozostała kwota: 32 051.24 PLN została przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzenia dla psychologów przeprowadzających interwencje psychologiczną dzieci wykorzystywanych seksualnie.
Koszt diagnozy i terapii jednego dziecka wynosi ok. 3 000 PLN.
 
Sponsorom akcji – sklepom sieci Smyk, wolontariuszom, a nade wszystko ofiarodawcom – serdecznie dziękujemy!

Powrót

Skip to content