Sprawozdanie z Licytacji przeprowadzonej dzięki życzliwości  Spółdzielni Pracy Polityka

Sprawozdanie z Licytacji przeprowadzonej dzięki życzliwości  Spółdzielni Pracy Polityka

W dniach 20.05 – 29.05 2008r. odbyła się licytacja internetowa stron reklamowych podarowanych KOPD przez Spółdzielnię Pracy Polityka.  Celem Licytacji było pozyskanie środków na działalność statutową Komitetu Ochrony Praw Dziecka. W wyniku licytacji powierzchni reklamowej w Tygodniku „Polityka”, zebraliśmy 15 900,00 PLN. Całkowity dochód został przeznaczony na dofinansowanie programu „Diagnoza i terapia dzieci wykorzystywanych seksualnie”. Dzięki zebranym środkom pomożemy przeszło 5 naszych podopiecznych (obliczone biorąc pod uwagę koszt diagnozy i terapii jednego dziecka, obecnie wynoszący 3000 zł).
Celem programu jest udzielanie specjalistycznej pomocy dzieciom, ofiarom molestowania seksualnego, poprzez podejmowanie interwencji, działań diagnostycznych i terapeutycznych.
Diagnoza dziecka, wobec którego istniało podejrzenie, ze mogło być ofiarą wykorzystania seksualnego, prowadzona była przez zespół specjalistów: lekarza seksuologa, psychologa i psychologa-terapeutę. Obejmowała ona:
1. Wywiady kierowane z rodzicami lub opiekunami dziecka oraz osobami zaangażowanymi 
w sprawę;
2. Diagnostykę psychologiczną, seksuologiczną i pedagogiczną pod katem identyfikacji u dziecka objawów psychologicznych, seksualnych i behawioralnych wykorzystania seksualnego (metody: obserwacja, zabawy swobodne i kierowane, projekcyjne testy psychologiczne, m.in. CAT, TAT, Drzewo, Rysunek Rodziny, Scenotest, Test stosunków Rodzinnych, Test Niedokończonych Zdań Rottera; dla małych dzieci test projekcyjny z użyciem lalek anatomicznych);
3. Diagnostykę medyczną, mająca na celu potwierdzenie bądź wykluczenie objawów somatycznych wykorzystania.
Ilość spotkań diagnostycznych była różna, w zależności od złożoności problemu i obejmowała od jednego do kilku spotkań. 
Kolejnym etapem pracy zespołu diagnostycznego było opracowanie opinii psychologiczno-seksuologicznej i skierowanie sprawy do sądu karnego (w postaci doniesienia o przestępstwie).
Po udzieleniu dziecku doraźnej pomocy, a w przypadkach podejrzeń o wykorzystanie seksualne 
po postawieniu diagnozy, dziecko oraz cała rodzina objęta została długoterminową pomocą psychologiczną świadczoną poprzez:
1. terapię indywidualna i rodzinną
2. mediacje rodzinne
Praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną obejmowała cykl spotkań; w zależności od złożoności problemu, gotowości do współpracy ze strony dziecka i poszczególnych członków rodziny, ich otwartości na wprowadzenie zmian w dysfunkcyjnym systemie rodzinnym, liczba spotkań była różna. Zazwyczaj jednak liczba ta wahała się od czterech do kilkunastu.
 
Rozliczenie finansowe
Koszt diagnozy i terapii jednego dziecka wynosi aktualnie  3 000 PLN.
Dużą część tej kwoty stanowią wynagrodzenia lekarza seksuologa, psychologów i  terapeutów czyli całego zespołu diagnostyczno-terapeutycznego.
Podobnie wysokie koszty niesie ze sobą utrzymanie i eksploatacja lokalu Centrum Interwencyjnego, które mieści się w siedzibie KOPD w Warszawie, przy ul. Hożej 27A, lok.5. Dalsze koszty to zakup materiałów i pomocy diagnostyczno-terapeutycznych dla dzieci.
Wszelka pomoc pedagogiczna, psychologiczna, prawna i seksuologiczna  udzielana dzieciom i ich rodzinom jest bezpłatna. 
Wszelka pomoc pedagogiczna, psychologiczna, prawna i seksuologiczna  udzielana dzieciom 
i ich rodzinom jest bezpłatna.Dziękujemy serdecznie Państwu – bo dzięki Spółdzielni Pracy Polityka możemy naprawdę skutecznie działać. 
Bardzo liczymy na dalszą pomoc i współpracę.

Magdalena Stachowiak

Szef Zespołu Projektów i Promocji Praw Dziecka
Komitet Ochrony Praw Dziecka

Powrót

Skip to content