Dziecko i matka po traumie – powrót do równowagi

Dziecko i matka po traumie – powrót do równowagi

Grupa wsparciowo-terapeutyczna dla matek dzieci krzywdzonych oraz indywidualny trening kontroli agresji dla dzieci

Grupa przeznaczona jest dla matek, których dzieci doświadczyły przemocy fizycznej i/lub zaniedbania emocjonalnego i/lub wykorzystania seksualnego. Matka jest w bliskiej relacji z dzieckiem i wobec jego traumy może przeżywać silne emocje, takie jak: smutek, strach, złość, wstyd, poczucie winy. Gdy krzywdzone jest dziecko, to również jego matka przeżywa sytuację kryzysu psychicznego. Dodatkowo przechodzenie przez długotrwałe procedury prawne, mające na celu ochronę dziecka przed krzywdzeniem rodzi często poczucie zagubienia oraz osamotnienia. Skrzywdzone dziecko często przeżywa intensywne uczucia, takie jak złość, wściekłość, gniew, nienawiść i wyraża je poprzez zachowania agresywne i autoagresywne, z którymi matka często nie potrafi sobie poradzić. Podstawowym zadaniem grupy wsparciowo-terapeutycznej jestprzepracowanie z matkami, doświadczenia związanego z traumą ich dziecka. Grupa daje też matkom szansę na wyrażenie swoich przeżyć i podzielenie się doświadczeniami z innymi kobietami, których dzieci również zostały skrzywdzone. Przy profesjonalnym wsparciu terapeutycznym matka dziecka doświadczającego krzywdy może poradzić sobie ze swoim stanem psychicznym i wesprzeć emocjonalnie swoje dziecko, ponieważ sama poradziła sobie z przeżywanymi wobec tej sytuacji uczuciami Bezpośrednie wsparcie emocjonalne, uzupełnione indywidualnym treningiem kontroli złości jest również udzielane dzieciom matek uczestniczących w grupie wsparciowo-terapeutycznej. Indywidualny trening kontroli agresji, pomaga dzieciom w konstruktywny sposób poradzić sobie z przeżywaną wobec doświadczonej traumy złością.

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu “Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.

logo_fdn_białe

Powrót

Skip to content