Zarząd

Mirosława Kątna Przewodnicząca

Agata Jarzyna Wiceprzewodnicząca

Maria Kowaleczko-Miedzińska Wiceprzewodnicząca

Anna Marcinkiewicz Sekretarz

Magdalena Getler Skarbnik

Magdalena Stachowiak-Alexandrowicz Członek

Elżbieta Skrzypiec Członek

Dominika Lizurej Członek

Skip to content