Monthly Archives: wrzesień 2023

Program wsparcia dla rodzin zagrożonych przemocą

Głównym celem projektu jest profilaktyka, przeciwdziałanie, i ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez działania psychologiczne, edukacyjne, terapeutyczne skierowane do rodzin i dzieci doświadczających przemocowych konfliktów wewnątrz rodziny, bądź potencjalnie zagrożonych przemocą i problemem alkoholowym.
Projekt adresowany jest do rodzin zagrożonych przemocą, w których może wystąpić lub występuje przemoc: psychiczna, psychologiczna, ekonomiczna i fizyczna, wynikająca...

Czytaj dalej

KOPD sygnatariuszem Karty Praw Dziecka.

Mamy zaszczyt ogłosić, że Komitet Praw Dziecka stał się oficjalnym sygnatariuszem Karty Praw Dziecka!

Karta Praw Dziecka to inicjatywa, założona przez Forum Odpowiedniego Biznesu, która podkreśla konieczność poszanowania i ochrony praw każdego dziecka w przestrzeni przedsiębiorstw. Karta obejmuje wiele aspektów m.in.: tworzenie sprzyjających miejsc pracy dla rodziców, odpowiedzialnej sprzedaży i...

Czytaj dalej

Jesienne Targi Książki 2023

Jesienne Targi Książki 2023
to niepowtarzalna atmosfera, radość, rozmowy (tu nie będzie zaskoczenia), o książkach, o czytaniu, o roli książek, o pożytkach z czytania, o tym, co to znaczy dobra książka. I oczywiście o Konkurs Świat Przyjazny Dziecku, w którym nagradzamy tych najlepszych z najlepszych.
Artur Barciś opowiadał o sile wyobraźni i o magii książkowej,...

Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w grupie psychoedukacyjno-wsparciowej dla rodziców będących w konflikcie okołorozwodowym

Konflikty między byłymi partnerami, kryzysy małżeńskie, rozwód bądź separacja to sytuacje uruchamiające przeżywanie bardzo silnych emocji takich jak: rozczarowanie, złość, niechęć, żal czy wrogość. Bywa tak, że dorosłym brakuje wsparcia i umiejętności radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi i trudno im skoncentrować uwagę na dziecku i jego potrzebach. Z...

Czytaj dalej

Skip to content