Program wsparcia dla rodzin zagrożonych przemocą

Program wsparcia dla rodzin zagrożonych przemocą

Głównym celem projektu jest profilaktyka, przeciwdziałanie, i ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez działania psychologiczne, edukacyjne, terapeutyczne skierowane do rodzin i dzieci doświadczających przemocowych konfliktów wewnątrz rodziny, bądź potencjalnie zagrożonych przemocą i problemem alkoholowym.
Projekt adresowany jest do rodzin zagrożonych przemocą, w których może wystąpić lub występuje przemoc: psychiczna, psychologiczna, ekonomiczna i fizyczna, wynikająca również ze spożywania alkoholu.
Działania:

1.Zespół ds. Profilaktyki Przemocy i Uzależnień
– wsparcie psychologiczno-pedagogiczne (konsultacje wychowawcze)
– coaching rodzinny
– porady socjalno-bytowe

2. Warsztaty dla rodziców „Wychowanie bez przemocy”

3. Warsztaty kreatywno-edukacyjne dla dzieci

Wszystkie działania są bezpłatne.

Powrót

Skip to content