Monthly Archives: kwiecień 2015

Dziecko i matka po traumie – powrót do równowagi

Grupa wsparciowo-terapeutyczna dla matek dzieci krzywdzonych oraz indywidualny trening kontroli agresji dla dzieci

Grupa przeznaczona jest dla matek, których dzieci doświadczyły przemocy fizycznej i/lub zaniedbania emocjonalnego i/lub wykorzystania seksualnego. Matka jest w bliskiej relacji z dzieckiem i wobec jego traumy może przeżywać silne emocje, takie jak: smutek, strach, złość, wstyd, poczucie winy. Gdy krzywdzone...
Czytaj dalej

Organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego

W ramach programu osoby, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych będą mogły uzyskać takie wsparcie w Komitecie Ochrony Praw Dziecka. Planowane zadanie obejmuje następujące formy wsparcia: - poradnictwo prawne - udzielanie porad i informacji prawnych w zakresie obowiązujących regulacji instytucjonalno-prawnych oraz kierowanie do odpowiednich instytucji - poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne – udzielanie porad psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradnictwo rodzinne...
Czytaj dalej

Konferencja inaugurująca kampanię „CYBERPRZEMOC – nie jesteś sam!”

10 kwietnia 2015 r. w siedzibie Nauczycielskiego Colegium Języków Obcych odbyła się konferencja Cyberprzemoc - Nie jesteś sam! Została ona zorganizowana przez IPA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji region Siedlce w ramach inauguracji kampanii społecznej skierowanej do nauczycieli i uczniów. Patronat nad nią objął Prezydent Miasta Siedlce pan Wojciech Kudelski. Jej partnerami są: Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w...
Czytaj dalej

Skip to content