Programy

Standardy Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców (www.standardyrozstania.pl)

MATERIAŁY DO POBRANIA

https://www.dropbox.com/sh/yot4wm43nc49uyc/AAANwUv_cjpZc1BzsZmcQFJHa?dl=0

https://kopd.pl/wp-content/uploads/2021/02/Notatka-prasowa.pdf

https://kopd.pl/wp-content/uploads/2021/02/ADR-notka-prasowa-1.pdf

https://kopd.pl/wp-content/uploads/2021/02/Konferencja-notatka-prasowa.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W wyniku konkursu ogłoszonego w ramach programu: Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy otrzymaliśmy dotację na realizację programu  pt....

Czytaj dalej

Wojna domowa czyli jak pomóc rodzinie zagrożonej przemocą i problemem alkoholowym

Głównym celem projektu jest profilaktyka, przeciwdziałanie, i ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez działania psychologiczne, edukacyjne, terapeutyczne skierowane do rodzin i dzieci doświadczających przemocowych konfliktów wewnątrz rodziny, bądź potencjalnie zagrożonych przemocą i problemem alkoholowym. Projekt adresowany jest do rodzin zagrożonych przemocą, w których może wystąpić lub występuje przemoc:  psychiczna, psychologiczna, ekonomiczna i fizyczna,...
Czytaj dalej

Nie nudzę się w szkole – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Komitet Ochrony Praw Dziecka realizuje w Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim projekt „Nie nudzę się w szkole - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim”. Projekt jest finansowany ze środków Fundacji PZU w ramach programu dotacyjnego „Fundacja PZU po lekcjach”. W ramach działań...
Czytaj dalej