Programy

Program wsparcia dla rodzin zagrożonych przemocą

Głównym celem projektu jest profilaktyka, przeciwdziałanie, i ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez działania psychologiczne, edukacyjne, terapeutyczne skierowane do rodzin i dzieci doświadczających przemocowych konfliktów wewnątrz rodziny, bądź potencjalnie zagrożonych przemocą i problemem alkoholowym.
Projekt adresowany jest do rodzin zagrożonych przemocą, w których może wystąpić lub występuje przemoc: psychiczna, psychologiczna, ekonomiczna i fizyczna, wynikająca...

Czytaj dalej

Ochrona i pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie.

Głównym celem projektu jest profilaktyka, przeciwdziałanie i ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez działania psychologiczne, edukacyjne, terapeutyczne skierowane do rodzin i dzieci doświadczających przemocowych konfliktów wewnątrz rodziny, bądź potencjalnie zagrożonych przemocą.
Projekt adresowany będzie do rodzin zagrożonych przemocą, w których może wystąpić lub występuje przemoc: psychiczna, psychologiczna, ekonomiczna i fizyczna.
Przewidziane działania:
1.Zespół ds. Edukacji i...

Czytaj dalej

Skip to content