Monthly Archives: styczeń 2016

Grupa psychoedukacyjno-wsparciowa dla rodziców będących w konflikcie okołorozwodowym

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W GRUPIE PSYCHOEDUKACYJNO-WSPARCIOWEJ DLA  RODZICÓW BĘDĄCYCH W KONFLIKCIE OKOŁOROZWODOWYM Grupa przeznaczona jest dla rodziców będących w sytuacji rozwodu, separacji lub rozstania z byłym partnerem. Konflikty między byłymi partnerami, kryzysy małżeńskie, rozwód bądź separacje to sytuacje uruchamiające przeżywanie bardzo silnych emocji takich jak: rozczarowanie, złość, niechęć, żal czy wrogość. Bywa tak, że dorosłym brakuje wsparcia i umiejętności...
Czytaj dalej

Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą

Celem programu jest zapewnienie kompleksowej, profesjonalnej i interdyscyplinarnej pomocy i wsparcia osobom doznającym i zagrożonym przemocą seksualną, w szczególności dzieciom i ich rodzinom a także poprawa ich funkcjonowania w obszarze zdrowia psychicznego i pełnionych ról życiowych i społecznych. Cele te realizowane będą poprzez następujące działania: - konsultacje diagnostyczne dzieci oraz udzielanie wsparcia psychologicznego dzieciom – ofiarom wykorzystania...
Czytaj dalej

Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

Głównym celem zadania jest wsparcie rodzin w sytuacjach kryzysowych poprzez organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi. Projekt adresowany jest do warszawskich rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze. Planowane zadanie obejmuje następujące formy wsparcia: - poradnictwo prawne - poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne - grupy psychoedukacyjno-wsparciowe - grupę samopomocową - mediacje rodzinne - wykłady otwarte dla rodziców i specjalistów pracujących z rodzinami Zadanie...
Czytaj dalej

Podopieczni KOPD odwiedzili „Dinozaury na żywo”

Podopieczni KOPD  odwiedzili „Dinozaury na żywo”

logo dinos Na specjalne zaproszenie organizatora wystawy „Dinozaury na żywo” podopieczni oraz pracownicy Komitetu Ochrony Praw Dziecka wzięli udział w niezwykłym spotkaniu z prehistorycznymi gadami. Międzynarodowa wystawa gości w Warszawie do końca lutego br. „Dinozaury na żywo” to jedyna na świecie tak duża...
Czytaj dalej

Skip to content