Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

Głównym celem zadania jest wsparcie rodzin w sytuacjach kryzysowych poprzez organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi.

Projekt adresowany jest do warszawskich rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze.

Planowane zadanie obejmuje następujące formy wsparcia:

– poradnictwo prawne
– poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
– grupy psychoedukacyjno-wsparciowe
– grupę samopomocową
– mediacje rodzinne
– wykłady otwarte dla rodziców i specjalistów pracujących z rodzinami

Zadanie realizowane w okresie 01.12.2015-30.11.2018.

logo_biale_wspolfinansowanie

Powrót

Skip to content