Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą

Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą

Celem programu jest zapewnienie kompleksowej, profesjonalnej i interdyscyplinarnej pomocy i wsparcia osobom doznającym i zagrożonym przemocą seksualną, w szczególności dzieciom i ich rodzinom a także poprawa ich funkcjonowania w obszarze zdrowia psychicznego i pełnionych ról życiowych i społecznych.
Cele te realizowane będą poprzez następujące działania:
– konsultacje diagnostyczne dzieci oraz udzielanie wsparcia psychologicznego dzieciom – ofiarom wykorzystania seksualnego
– wsparcie psychologiczne dla rodziców dzieci z podejrzeniem wykorzystywania seksualnego
– wsparcie psychologiczne dla dorosłych ofiar przemocy
– konsultacje prawne
– trening zastępowani złości dla dzieci doznających i zagrożonych przemocą, w tym przemocą seksualną
– warsztaty „Ja i świat uczuć” dla dzieci  doznających i zagrożonych przemocą

Projekt realizowany w okresie 01.12.2015-30.11.2018

logo_biale_wspolfinansowanie

Powrót

Skip to content