Monthly Archives: czerwiec 2016

Śmiech to zdrowie Ostatni odcinek bajki Atopowi Bohaterowie

W ramach kampanii Atopowi Bohaterowie, której celem jest budowanie poczucia własnej wartości małych atopików, został przygotowany ostatni już odcinek bajki terapeutycznej pt. „Śmiech to zdrowie”. Emil i Emilka pokazują w nim, jak ważny jest śmiech oraz dobry nastrój, który powoduje, że nawet najbardziej dokuczliwa choroba nie musi wydawać się taka straszna. Odcinek jest już dostępny...
Czytaj dalej

Program wsparcia dla rodzin zagrożonych przemocą

Nieporozumienia rodzinne dotyczące codziennych czynności mogą urastać do rangi poważnych problemów, a ich nierozwiązywanie powoduje usztywnienie stanowisk i dalszą eskalację konfliktu, co niejednokrotnie  jest źródłem przemocy w rodzinie. Jeśli doświadczasz konfliktów rodzinnych:
  • związanych z różnicami zdań między rodzicami
  • związanych z relacją rodzic – dziecko
  • związanych z rozpadem rodziny i koniecznością ustalenia  nowych reguł funkcjonujących między członkami rodziny
Zapraszamy na: - konsultacje...
Czytaj dalej

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci Agresja pod kontrolą

Udział w zajęciach pomoże Państwa dzieciom w:
  • nabyciu umiejętności rozpoznawania swoich emocji i adekwatnego rozładowywania napięcia związanego z przeżywaniem trudnych emocji,
  • nabyciu umiejętności rozumienia i rozpoznawania zachowań agresywnych, manipulacyjnych, biernych (uległych), odważnych (asertywnych) oraz rozumienie możliwych konsekwencji tych zachowań,
  • nabyciu umiejętności adekwatnego i akceptowalnego społecznie reagowania na te zachowania,
  • nauczenie się formułowania komunikatów odważnych (asertywnych), wyrażających własne potrzeby i...
Czytaj dalej

Program wsparcia dla rodzin zagrożonych przemocą

Głównym celem projektu jest profilaktyka, przeciwdziałanie, i ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez działania psychologiczne, edukacyjne, terapeutyczne skierowane do rodzin i dzieci doświadczających przemocowych konfliktów wewnątrz rodziny, bądź potencjalnie zagrożonych przemocą. Projekt adresowany jest  do rodzin zagrożonych przemocą, w których może wystąpić lub występuje przemoc:  psychiczna, psychologiczna, ekonomiczna i fizyczna. Przewidziane działania: 1. Zespół ds. Profilaktyki Przemocy - konsultacje...
Czytaj dalej

Skip to content