Zapraszamy na zajęcia dla dzieci Agresja pod kontrolą

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci Agresja pod kontrolą

Udział w zajęciach pomoże Państwa dzieciom w:

  • nabyciu umiejętności rozpoznawania swoich emocji i adekwatnego rozładowywania napięcia związanego z przeżywaniem trudnych emocji,
  • nabyciu umiejętności rozumienia i rozpoznawania zachowań agresywnych, manipulacyjnych, biernych (uległych), odważnych (asertywnych) oraz rozumienie możliwych konsekwencji tych zachowań,
  • nabyciu umiejętności adekwatnego i akceptowalnego społecznie reagowania na te zachowania,
  • nauczenie się formułowania komunikatów odważnych (asertywnych), wyrażających własne potrzeby i oczekiwania,
  • nabyciu umiejętności kontrolowania złości i panowania nad swoimi reakcjami,
  • nabyciu umiejętności dostrzegania motywów swojego działania i jego konsekwencji,
  • nabyciu umiejętności rozpoznawania wartości moralnych i dokonywania wyboru.

Indywidualne i grupowe sesje treningu kontroli agresji to wsparcie psychospołeczne kierowane do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat , które doświadczyły lub wielokrotnie doświadczały przemocy.

Indywidualny trening kontroli agresji ma na celu uczenie, rozwijanie oraz doskonalenie nieagresywnych sposobów zachowania.

Kontakt: Komitet Ochrony Praw Dziecka,
Oleandrów 6, III piętro, Warszawa
tel. (0-22) 626-94-19 

Udział w zajęciach jest bezpłatny!

 

Projekt współfinansowany ze środków Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Społecznej
logo MCPS

Powrót

Skip to content