Monthly Archives: lipiec 2017

Wojna domowa czyli jak pomóc rodzinie zagrożonej przemocą i problemem alkoholowym

Głównym celem projektu jest profilaktyka, przeciwdziałanie, i ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez działania psychologiczne, edukacyjne, terapeutyczne skierowane do rodzin i dzieci doświadczających przemocowych konfliktów wewnątrz rodziny, bądź potencjalnie zagrożonych przemocą i problemem alkoholowym. Projekt adresowany jest do rodzin zagrożonych przemocą, w których może wystąpić lub występuje przemoc:  psychiczna, psychologiczna, ekonomiczna i fizyczna, wynikająca również ze...
Czytaj dalej

Ochrona praw i potrzeb dziecka w sytuacjach kryzysowych w rodzinie – 2017

Głównym celem jest pomoc dziecku i rodzinie w sytuacjach silnych konfliktów rodzicielskich oraz pomoc rodzinom zagrożonym przemocom. Program skierowany jest  do:
  • dzieci w sytaci konfliktu rodzinnego nieradzące sobie ze złością i agresją oraz mających trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych,
  • rodzin z trudnościami wychowawczymi związanymi z relacją rodzic-dziecko oraz rodzic-rodzic,
  • rodziców dotkniętych kryzysem związanym z rozpadem rodziny oraz zmianą...
Czytaj dalej

Program wsparcia dla rodzin zagrożonych przemocą – 2017

Głównym celem projektu jest profilaktyka, przeciwdziałanie, i ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez działania psychologiczne, edukacyjne, terapeutyczne skierowane do rodzin i dzieci doświadczających przemocowych konfliktów wewnątrz rodziny, bądź potencjalnie zagrożonych przemocą. Projekt adresowany jest  do rodzin zagrożonych przemocą, w których może wystąpić lub występuje przemoc:  psychiczna, psychologiczna, ekonomiczna i fizyczna. Przewidziane działania: 1. Zespół ds....
Czytaj dalej

Skip to content