KOPD sygnatariuszem Karty Praw Dziecka.

KOPD sygnatariuszem Karty Praw Dziecka.

Mamy zaszczyt ogłosić, że Komitet Praw Dziecka stał się oficjalnym sygnatariuszem Karty Praw Dziecka!

Karta Praw Dziecka to inicjatywa, założona przez Forum Odpowiedniego Biznesu, która podkreśla konieczność poszanowania i ochrony praw każdego dziecka w przestrzeni przedsiębiorstw. Karta obejmuje wiele aspektów m.in.: tworzenie sprzyjających miejsc pracy dla rodziców, odpowiedzialnej sprzedaży i promocji produktów dla dzieci i zabezpiecza staranność przy tworzeniu materiałów zawierających wizerunek dziecka.  Jako sygnatariusze przyjmujemy na siebie zobowiązanie do przestrzegania i promowania jej zasad.

Kartę z ramienia KOPD podpisywała Magdalena Stachowiak-Alexandrowicz.

Gatulujemy Firmom, Instytucjom i Organizacjom.
Firmy sygnatariusze:
Fujitsu Technology Solutions, 
IKEA, 
Instytut Cyfrowego Obywatelstwa,
InPost sp. z o.o.,  
Jeronimo Martins Polska S.A., 
Orange, 
Fundacja Orange, 
Pepco Poland sp. z o.o.,  
ERGOANG S.A., 
Buszman Komunikacja,  
Credit Agricole Centre-estEEY Polska, 
Fundacja EY Polska,  
ING FFundacja ING Dzieciom,
Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Leśnikowska, 
Stena Recycling sp. z o.o.,
Instytucje i organizacje samorządowe – sygnatariusze:  Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka  
Fundacja Growspace, 
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 
Fundacja Instytut Diversity,  
Fundacja Dorastaj z Nami, 
Fundacja Instytut Cyfrowego Obywatelstwa,
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji – PIIT, 
Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, 
UN Global Compact – UAE Network,
UNICEF Poland.


Więcej o Karcie Praw Dziecka można znaleźć tutaj: 
 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fodpowiedzialnybiznes.pl%2Fprawadziecka%2F&h=AT0DHsYE5zuGzlh6tnUeSz97_gB89FQAcE0mkNouoyVlnIoOhhIUNEXSrRStoonRfAlBB80uuPqvxu6_hbN6TzAVnaqGcMqgQDE1oBhpJzp8dgyxAAoYl2P__VWvwHbcB9pwzN8alWVcwUNIJsd3&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2mLIA1u1ZIplsrJ1tw4Q9Lo2m_Tr8wyuXuxa6aODSu6xFMN6DYSFRRKCdIgzKMazyM0wdDvu6Df7Xvf5I2blS4rXvbXChfTKz-1_-GgMmqXL7abGVSMZ-1JTQHI8UaoqO_mv2rhVbMlYjgT2reWfQ62hojazGVMeDludytO2L2vhwkpzyMsabNl4jyhydrwFVA37g4kX_milW6RVPcOx2p-c9ouJ7Fr6sNy37CZSZINcUVY4XV

Powrót

Skip to content