Kompleksowy program profilaktyki i edukacji społecznej dla rodzin zagrożonych przemocą.

Kompleksowy program profilaktyki i edukacji społecznej dla rodzin zagrożonych przemocą.

Głównym celem projektu jest profilaktyka, przeciwdziałanie i ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez działania psychologiczne, edukacyjne, terapeutyczne skierowane do rodzin i dzieci doświadczających przemocowych konfliktów wewnątrz rodziny, bądź potencjalnie zagrożonych przemocą.

Projekt adresowany będzie  do rodzin zagrożonych przemocą, w których może wystąpić lub występuje przemoc:  psychiczna, psychologiczna, ekonomiczna i fizyczna.

Przewidziane działania:

1. Zespół ds. Edukacji i Profilaktyki Przemocy
– konsultacje psychologiczne
– coaching rodzinny
– konsultacje prawne
– poradnictwo socjalno-bytowe
– mediacje rodzinne

2. Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym –„Wychowanie bez Przemocy”

3.Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców nastolatków – „Zrozumieć nastolatka”

4. Grupa dla par zagrożonych przemocą

5. Trening indywidualny zastępowani złości – wsparcie dla dzieci zagrożonych przemocą.

6. Trening grupowy zastępowani złości -wsparcie dla dzieci zagrożonych przemocą

7. Warsztat umiejętności społecznych dla rodziców w kryzysie

8. Warsztat radzenia sobie ze stresem dla rodziców w kryzysie,

9. Warsztat dla specjalistów pracujących z rodziną zagrożoną przemocą – „Psychoprofilaktyki stresu i wypalenia zawodowego”

10. Spotkania edukacyjno- informacyjne dla specjalistów w gminach wiejskich

11. Kampania społeczna

Termin realizacji 01.06.2018-30.11.2020

Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Mazowsze

Powrót

Skip to content