Pomoc psychospołeczna i prawna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Pomoc psychospołeczna i prawna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Pomoc psychospołeczna i prawna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie A: Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Celem programu jest zapewnienie kompleksowej, profesjonalnej i interdyscyplinarnej pomocy i wsparcia osobom doznającym i zagrożonym przemocą, w szczególności dzieciom i ich rodzinom a także poprawa ich funkcjonowania w obszarze zdrowia psychicznego i pełnionych ról życiowych i społecznych.
Cele te realizowane będą poprzez następujące działania:
– interwencje,
– konsultacje psychologiczne,
– wsparcie  psychologiczne indywidualne dzieci i dorosłych,
– warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców “Wychowanie bez porażek”,
– porady prawne,
– superwizje dla specjalistów,
– konsultacje diagnostyczne dzieci oraz udzielanie wsparcia psychologicznego dzieciom – ofiarom wykorzystania seksualnego i ich rodzinom.

Zadanie realizowane w okresie od 27.12.2012  do 30.11.2015r.

LOGO_biale_finansowanie

Powrót

Skip to content