Program wsparcia dla rodzin zagrożonych przemocą

Program wsparcia dla rodzin zagrożonych przemocą

Program wsparcia dla rodzin zagrożonych przemocą

Głównym celem projektu jest profilaktyka, przeciwdziałanie, i ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez działania psychologiczne, edukacyjne, terapeutyczne skierowane do rodzin i dzieci doświadczających przemocowych konfliktów wewnątrz rodziny, bądź potencjalnie zagrożonych przemocą i problemem alkoholowym.

Projekt adresowany będzie  do rodzin zagrożonych przemocą, w których może wystąpić lub występuje przemoc:  psychiczna, psychologiczna, ekonomiczna i fizyczna, wynikająca również ze spożywania alkoholu.

Przewidziane działania:
1. Zespół ds. Profilaktyki Przemocy i Uzależnień
– konsultacje wychowawcze
– konsultacje psychologiczne
– coaching rodzinny
– konsultacje prawne
– porady socjalno-bytowe

2. Agresja pod kontrolą – program kształtowania samokontroli – grupowe sesje dla dzieci z domów zagrożonych przemocą

3. Warsztaty dla rodziców „Wychowanie bez przemocy”

4. Warsztat edukacji emocjonalnej dla dzieci – Ja i świat uczuć.

Termin realizacji 01.07-31.10.2018r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Mazowsze

Powrót

Skip to content