Wojna domowa czyli jak pomóc rodzinie zagrożonej przemocą i problemem alkoholowym

Wojna domowa czyli jak pomóc rodzinie zagrożonej przemocą i problemem alkoholowym

Głównym celem projektu jest profilaktyka, przeciwdziałanie, i ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez działania psychologiczne, edukacyjne, terapeutyczne skierowane do rodzin i dzieci doświadczających przemocowych konfliktów wewnątrz rodziny, bądź potencjalnie zagrożonych przemocą i problemem alkoholowym.

Projekt adresowany jest do rodzin zagrożonych przemocą, w których może wystąpić lub występuje przemoc:  psychiczna, psychologiczna, ekonomiczna i fizyczna, wynikająca również ze spożywania alkoholu.

Przewidziane działania:

1. Zespół ds. Profilaktyki Uzależnień
– indywidualne konsultacje psychologiczno-wychowawcze
– poradnictwo socjalno-bytowe
– poradnictwo w zakresie profilaktyki i edukacji społecznej
2. Warsztat “Komunikacja rodziców w konflikcie rodzinnym”

Zadanie  realizowane w okresie od 01.02.2020r. do 31.12.2020r.

Prosimy o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej:

ANKIETA

 

logo_biale_wspolfinansowanie

Powrót

Skip to content