Sprawozdanie z Licytacji przeprowadzonej dzięki życzliwości Wydawnictwa Agora S.A 

Sprawozdanie z Licytacji przeprowadzonej dzięki życzliwości Wydawnictwa Agora S.A 

W dniach 12.07.2007 – 03.09.2007 oraz 01.03.2008 – 15.03.2008r. odbyły się licytacje internetowe stron reklamowych podarowanych KOPD przez Wydawnictwo Agora S.A.  Celem Licytacji było pozyskanie środków na działalność statutową Komitetu Ochrony Praw Dziecka.
W wyniku licytacji powierzchni reklamowych w:

  • dniach 12.07.2007 – 03.09.2007 – powierzchnie reklamowe w „Dziecku” – ½ strony, „Poradniku Domowym” – ½ strony, Wydaniu Głównym „Gazety Wyborczej” 2 x ½ strony,
  • dniach 01.03.2008 – 15.03.2008 – powierzchnie reklamowe w Wysokich Obcasach” – 2 x ½ strony oraz w „Metrze” – 1 strona, zebraliśmy 49 580,00 PLN. Całkowity dochód został przeznaczony na dofinansowanie programu „Diagnoza i terapia dzieci wykorzystywanych seksualnie”. Dzięki zebranym środkom pomożemy przeszło 16 naszym podopiecznym (obliczone biorąc pod uwagę koszt diagnozy i terapii jednego dziecka, obecnie wynoszący 3000 zł).

Celem programu jest udzielanie specjalistycznej pomocy dzieciom, ofiarom molestowania seksualnego, poprzez podejmowanie interwencji, działań diagnostycznych i terapeutycznych.
Diagnoza dziecka, wobec którego istniało podejrzenie, ze mogło być ofiarą wykorzystania seksualnego, prowadzona była przez zespół specjalistów: lekarza seksuologa, psychologa i psychologa-terapeutę. Obejmowała ona:
1. Wywiady kierowane z rodzicami lub opiekunami dziecka oraz osobami zaangażowanymi
w sprawę;
2. Diagnostykę psychologiczną, seksuologiczną i pedagogiczną pod katem identyfikacji u dziecka objawów psychologicznych, seksualnych i behawioralnych wykorzystania seksualnego (metody: obserwacja, zabawy swobodne i kierowane, projekcyjne testy psychologiczne, m.in. CAT, TAT, Drzewo, Rysunek Rodziny, Scenotest, Test stosunków Rodzinnych, Test Niedokończonych Zdań Rottera; dla małych dzieci test projekcyjny z użyciem lalek anatomicznych);
3. Diagnostykę medyczną, mająca na celu potwierdzenie bądź wykluczenie objawów somatycznych wykorzystania.
Ilość spotkań diagnostycznych była różna, w zależności od złożoności problemu i obejmowała od jednego do kilku spotkań.
Kolejnym etapem pracy zespołu diagnostycznego było opracowanie opinii psychologiczno-seksuologicznej i skierowanie sprawy do sądu karnego (w postaci doniesienia o przestępstwie).

Po udzieleniu dziecku doraźnej pomocy, a w przypadkach podejrzeń o wykorzystanie seksualne po postawieniu diagnozy, dziecko oraz cała rodzina objęta została długoterminową pomocą psychologiczną świadczoną poprzez:
1. terapię indywidualna i rodzinną
2. mediacje rodzinne
Praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną obejmowała cykl spotkań; w zależności od złożoności problemu, gotowości do współpracy ze strony dziecka i poszczególnych członków rodziny, ich otwartości na wprowadzenie zmian w dysfunkcyjnym systemie rodzinnym, liczba spotkań była różna. Zazwyczaj jednak liczba ta wahała się od czterech do kilkunastu.

Rozliczenie finansowe
Koszt diagnozy i terapii jednego dziecka wynosi aktualnie  3 000 PLN. Dużą część tej kwoty stanowią wynagrodzenia lekarza seksuologa, psychologów i  terapeutów czyli całego zespołu diagnostyczno-terapeutycznego.
Podobnie wysokie koszty niesie ze sobą utrzymanie i eksploatacja lokalu Centrum Interwencyjnego, które mieści się w siedzibie KOPD w Warszawie, przy ul. Hożej 27A, lok.5. Dalsze koszty to zakup materiałów i pomocy diagnostyczno-terapeutycznych dla dzieci.
Wszelka pomoc pedagogiczna, psychologiczna, prawna i seksuologiczna  udzielana dzieciom i ich rodzinom jest bezpłatna.
Dziękujemy serdecznie Państwu – bo dzięki „ Agorze S.A” możemy naprawdę skutecznie działać.
Bardzo liczymy na dalszą pomoc i współpracę

Magdalena Stachowiak
Szef Zespołu Projektów i Promocji Praw Dziecka
Komitet Ochrony Praw Dziecka

Powrót

Skip to content