Monthly Archives: luty 2020

Ankieta ewaluacyjna

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o poświęcenie kilku minut na wypełnienie anonimowego kwestionariusza dotyczącego udzielonego w Komitecie wsparcia. Kwestionariusz jest anonimowy, można go wypełnić online: ANKIETA  ...
Czytaj dalej

Wojna domowa czyli jak pomóc rodzinie zagrożonej przemocą i problemem alkoholowym

Głównym celem projektu jest profilaktyka, przeciwdziałanie, i ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez działania psychologiczne, edukacyjne, terapeutyczne skierowane do rodzin i dzieci doświadczających przemocowych konfliktów wewnątrz rodziny, bądź potencjalnie zagrożonych przemocą i problemem alkoholowym. Projekt adresowany jest do rodzin zagrożonych przemocą, w których może wystąpić lub występuje przemoc:  psychiczna, psychologiczna, ekonomiczna i fizyczna,...
Czytaj dalej