Recent Posts by M G

Program wsparcia dla rodzin zagrożonych przemocą – 2017

Głównym celem projektu jest profilaktyka, przeciwdziałanie, i ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez działania psychologiczne, edukacyjne, terapeutyczne skierowane do rodzin i dzieci doświadczających przemocowych konfliktów wewnątrz rodziny, bądź potencjalnie zagrożonych przemocą. Projekt adresowany jest  do rodzin zagrożonych przemocą, w których może wystąpić lub występuje przemoc:  psychiczna, psychologiczna, ekonomiczna i fizyczna. Przewidziane działania: 1. Zespół ds....
Czytaj dalej

Recent Comments by M G

    No comments by M G yet.