Monthly Archives: czerwiec 2018

Program profilaktyczno-psychoedukacyjny zapobiegający nadużyciom seksualnym i wykorzystywaniu seksualnemu dzieci – „Co dziecko powinno wiedzieć o przekraczaniu granic intymnych? czyli edukacja seksualna dla małych i dużych”

Edukacja seksualna jest najlepszą profilaktyką wykorzystania seksualnego, dlatego, aby zapobiegać wykorzystywaniu seksualnemu dzieci KOPD przeprowadzi program „Co dziecko powinno wiedzieć o przekraczaniu granic intymnych? czyli edukacja seksualna dla małych i dużych”. W ramach realizacji programu będą realizowane poniższe zadania: - dwa warsztaty dla profesjonalistów, pracujących z dziećmi oraz rodzinami z terenu województwa mazowieckiego na temat edukacji seksualnej...
Czytaj dalej

Kompleksowy program profilaktyki i edukacji społecznej dla rodzin zagrożonych przemocą.

Głównym celem projektu jest profilaktyka, przeciwdziałanie i ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez działania psychologiczne, edukacyjne, terapeutyczne skierowane do rodzin i dzieci doświadczających przemocowych konfliktów wewnątrz rodziny, bądź potencjalnie zagrożonych przemocą. Projekt adresowany będzie  do rodzin zagrożonych przemocą, w których może wystąpić lub występuje przemoc:  psychiczna, psychologiczna, ekonomiczna i fizyczna. Przewidziane działania: 1. Zespół ds. Edukacji i Profilaktyki...
Czytaj dalej

Skip to content