Badanie naukowe “Utrudnianie kontaktów dziecka z rodzicem”

Badanie naukowe “Utrudnianie kontaktów dziecka z rodzicem”

Anonimowa ankieta jest skierowana do Ojców i Matek, którym drugi rodzic ich dziecka utrudnia/uniemożliwia z nim kontakty. Wyniki ankiety posłużą jej autorowi do badania naukowego na potrzebę rozprawy doktorskiej na temat “Utrudnianie kontaktów dziecka z rodzicem”, przygotowywanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Pisulińskiego w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Możliwe, że wnioski z tej ankiety zostaną wzięte pod uwagę przez ustawodawcę w celu usprawnienia nieefektywnej od wielu lat egzekucji sądowej kontaktów dziecka z rodzicem. Z tego powodu autor ankiety zwraca się z uprzejmą prośbą o rzetelne udzielenie odpowiedzi.

Może Pan/Pani pozostawić swój adres e-mailowy, jeśli wyraża zgodę na skontaktowanie się ze sobą (z częścią Ojców/Matek autor ankiety chciałby przeprowadzić bliższe rozmowy).

Ewentualne uwagi do autora ankiety należy wysłać na adres: robert.grzelakowski@doctoral.uj.edu.pl.

link do ankiety: http://moje-ankiety.pl/respond-79367/sec-FJNIFKLp.html

Powrót

Skip to content