BEZPŁATNY WARSZTAT DLA PAR – KONSTRUKTYWNY DIALOG MAŁŻEŃSKI, PARTNERSKI

BEZPŁATNY WARSZTAT DLA PAR – KONSTRUKTYWNY DIALOG MAŁŻEŃSKI, PARTNERSKI

Warsztat skierowany jest do małżeństw, par wychowujących wspólnie dzieci, które poszukują  sposobów konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, przeczuwają zagrożenie dla siebie i swojego związku wynikające z braku otwartego  dialogu, nie radzą sobie z trudnymi emocjami takimi jak złość, smutek, bezradność. Zajęcia będą miały formę praktycznego treningu umiejętności prowadzenia dialogu w sytuacjach silnych konfliktów rodzinnych.

Warsztat skierowany jest do małżeństw, par, które:

  • poszukują sposobów na poprawienie dialogu małżeńskiego, partnerskiego i konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,
  • przeczuwają zagrożenie dla siebie i swojego związku wynikające z braku otwartego lub konstruktywnego dialogu,
  • czują się bezsilne podczas konfliktów i ponoszą w związku z tym koszty emocjonalne,
  • mają poczucie, że znane im sposoby rozwiązywania konfliktów nie przynoszą oczekiwanych efektów lub są pretekstem do kolejnych awantur,
  • są młode stażem i chciałyby nauczyć się konstruktywnego rozwiązywania problemów,
  • nie mają problemów z dialogiem, ale chciałyby uniknąć ewentualnych problemów w przyszłości.

Warsztat nie jest terapią grupową lecz formą praktycznego treningu umiejętności prowadzenia dialogu w sytuacjach konfliktowych.

W warsztacie nie powinny brać udziału małżeństwa, pary:

  • z problemem alkoholowym,
  • w których występuje przemoc fizyczna i/lub psychiczna,
  • obarczone chorobą psychiczną lub zaburzeniami osobowości (dotyczy obojga lub jednego z  małżonków, partnerów),
  • przyjmujące leki antydepresyjne i inne, które mają wpływ na zmienię sposobu postrzegania rzeczywistości.

Warsztat będzie prowadzony przez dwóch trenerów i obejmuje 2 kolejne dni: 17 i 18 listopada 2018 roku, w godzinach 9.00 – 17.00

 Zapisy i kontakt: (0-22) 626-94-19
Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, III piętro,

Zainteresowanych prosimy o  kontakt telefoniczny z Panią Agatą Jarzyną.

 Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Mazowsze

Powrót

Skip to content