Certyfikowane seminarium: ”Uchodźstwo – przyczyna czy skutek pogwałcenia praw człowieka?”

Certyfikowane seminarium: ”Uchodźstwo – przyczyna czy skutek pogwałcenia praw człowieka?”

Komitet Ochrony Praw Dziecka objął patronatem certyfikowane seminarium: ”Uchodźstwo – przyczyna czy skutek pogwałcenia praw człowieka?”. 

Problem uchodźstwa z punktu widzenia prawa, polityki, ekonomii i historii. Oto kwestie, które poruszą, w swoich wystąpieniach, zaproszeni goście: prof. Roman Wieruszewski, dr Michał Urbańczyk i dr Agata Jawoszek.

Seminarium odbędzie się 11 stycznia 2016 r. o godz. 17.00 do sali Delta na WPiA UAM w Poznaniu.

elsa poznan

Powrót

Skip to content