Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Komitet Ochrony Praw Dziecka informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym pn. Przeprowadzenie kampanii społecznej, promocja dwóch spotów reklamowych na portalu YouTube oraz Facebook w ramach projektu dot. wdrażania Standardów Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Business Factory Sp. z o.o.
ul. Prosta 20, 00-850 Warszawa
NIP 5213668753

Powrót

Skip to content