Materiały – Konkurs

Materiały – Konkurs

już trwa kolejna edycja ogólnopolskiego Konkursu Świat przyjazny dziecku. Zapraszamy do kontaktu oraz pobrania materiałów – ankiety zgłoszeniowej.

1338463700.25_logo konkurs jpg     Szanowni Państwo

zapraszamy do zapoznania się z materiałami.

Regulamin Konkursu można otrzymać, kontaktując się z Zespołem Projektów i Promocji Praw Dziecka:

telefonicznie 0 22 848 24 24  lub

pisząc na m.jakuszko@kopd.pl

lub projekty@kopd.pl

Poniżej zamieszczamy ankietę zgłoszeniową.

Zapraszamy do udziału

Magdalena Stachowiak

Szef Zespołu Projektów i Promocji Praw Dziecka

 

Ankieta Rejestracyjna

 

Pełna

nazwa firmy……………………………………………………………………………………………………………….

 

Adres firmy………………………………………………………………………………………………………

 

Województwo…………………………………………………………………………………………………….

 

Numer  telefonu (wraz numerem kierunkowym)

 

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

Adres

www……..………………………………………………………………………………………………………………..

 

E-mail…………………………………………………………………………………………………………………

 

Numer NIP………………………………………………………………………………………………………..

 

Regon………………………………………………………………………………………………………………

 

Numer KRS

 

Osoba zgłaszająca produkt (imię nazwisko, stanowisko):

 

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

telefon…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Firma zgłasza  udział w V edycji Konkursu „Świat przyjazny dziecku” w kategorii (proszę podkreślić odpowiednią kategorie):

1.       Książki
– dla dzieci w wieku 0-5 lat
– dla dzieci w wieku 5-12 lat
– wydawnictwa edukacyjne

2.       Zabawki
– dla dzieci 0-3 lat
* zabawki konstrukcyjno techniczne
* gry planszowe i zręcznościowe
* lalki, figurki, zabawki miękkie
* akcesoria sportowe

– dla dzieci 3-7 lat
* zabawki konstrukcyjno techniczne
* gry planszowe i zręcznościowe
* lalki, figurki, zabawki miękkie
* akcesoria sportowe

– dla dzieci 7-12 lat
* zabawki konstrukcyjno techniczne
* gry planszowe i zręcznościowe
* lalki, figurki, zabawki miękkie
* akcesoria sportowe

3.       Multimedia
* gry komputerowe i programy edukacyjne
* filmy i widowiska dla dzieci
* kasety audio i CD

4.      Akcesoria szkolne i przedszkolne

Nazwa zgłaszanego produktu/ serii produktów wraz z krótkim opisem produktu/serii

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Zgłaszający potwierdza, że zapoznał się z warunkami uczestnictwa w Konkursie oraz że zgłaszany przez niego produkt/y spełnia (ją) wymagane warunki.

 

 

 

pieczątka

firmowa

 

podpis i pieczątka osoby zgłaszającej produkt

Powrót

Skip to content