„Nasz najbliższy wróg”

„Nasz najbliższy wróg”

 

 Czy wiesz, ile osób boi się swoich bliskich..? czy wiesz, że dziecko może się chować w szafie ze strachu przed swoimi najbliższymi, osoba starsza cierpieć z powodu braku zrozumienia i upokorzeń, a żona bać się męża..?

Boimy się i cierpimy często przez swoich najbliższych.

W połowie sierpnia rusza warszawska kampania społeczna „Nasz najbliższy wróg”, mająca na celu  uświadomienie problemu przemocy domowej oraz zmianę postaw społecznych. Kampanię otwiera konferencja prasowa, a do końca roku będą realizowane różne wydarzenia specjalne. W akcje zaangażowały się także artyści i przedstawiciele świata nauki.

Ambasadorem Kampanii jest Michał Żebrowski, znakomity aktor. Akcję wspiera psycholog dziecięcy dr Aleksandra  Piotrowska, aktorki: Renata Dancewicz, Grażyna Wolszczak oraz sportowiec Paweł Nastula.

 

„Nasz najbliższy wróg” to hasło kampanii realizowanej przez Komitet Ochrony Praw Dziecka i współfinansowanej ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Kampania jest adresowana do mieszkańców stolicy: wszystkich członków rodzin, zarówno kobiet, mężczyzn, osób starszych, jednakże przede wszystkim ma zwrócić uwagę na funkcjonowanie dzieci w rodzinach, w których występuje przemoc.

Przekaz kampanii „Nasz najbliższy wróg”  jest bardzo jasny: nie bądź obojętny, problem może dotyczyć każdego. Celem akcji jest zmniejszenie zjawiska występowania przemocy w rodzinie oraz poprawa świadomości społecznej na temat różnych form przemocy występujących w rodzinie. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy jak szeroki jest problem przemocy zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Często nie wiemy w jaki sposób reagować, gdy widzimy osoby dotknięte tym problemem. Nie wiemy także, jak możemy chronić siebie i swoich bliskich. Liczne wydarzenia towarzyszące kampanii będą miały na celu zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy. Ponadto akcja będzie zachęcała do korzystania z konsultacji oraz pomocy specjalistów, zarówno w przypadku kiedy sami doświadczamy przemocy, ale także kiedy podejrzewamy, iż naszym bliskim dzieje się krzywda. Dlaczego tak ważna jest kampania „Nasz najbliższy wróg”?  Mówi Ambasador, Michał Żebrowski:   Przemoc bywa nie tylko fizyczna, często także psychiczna. Myślę że brakuje nadal kampanii, pomagających ludziom zrozumieć i dostrzec problem. Chętnie włączyłem się w akcję – popieram ideę przeciwdziałania przemocy, bo wiem, jak ważna jest dbałość o relacje i bliskich.

Aby jednak potrzebujący sięgnęli po pomoc, muszą zdać sobie sprawę, iż doświadczają krzywdy i potrzebują wsparcia. Zdarza się, iż nie są tego świadomi. Właśnie dlatego widzimy potrzebę zorganizowania i przeprowadzenia kampanii społecznej, która nie epatowałaby przemocą, nie operowała stereotypami, ale uświadamiała odbiorcom, iż być może są osobami doświadczającymi pomocy.

W ramach kampanii odbędą się dwie konferencje prasowe: pierwsza rozpoczynająca kampanię, na przełomie sierpnia i września oraz druga pod koniec roku. Podczas pierwszej konferencji organizatorzy opowiedzą o szczegółach kampanii oraz jej kluczowych założeniach. Ponadto zaplanowane jest wiele akcji angażujących społeczeństwo, które rozpoczną się w połowie sierpnia. Więcej szczegółów na temat wydarzeń towarzyszących kampanii będzie udzielonych podczas konferencji prasowej.

W celu dotarcia do jak najszerszej grupy mieszkańców Warszawy, podczas kampanii zostanie wykorzystanych wiele narzędzi komunikacyjnych takich jak emisja spotu w telewizji oraz internecie, publikacje prasowe, a także kampania outdoorowa na terenie Warszawy.

Komitet Ochrony Praw Dziecka każdego miesiąca odbiera ok.220 sygnałów i próśb dotyczących pomocy i przeciwdziałania przemocy. Najwięcej zgłoszeń dotyczy przemocy domowej. Zdaniem ekspertów KOPD przemoc w rodzinie dotyczy nie tylko bólu fizycznego i psychicznego, ale również utraty zaufania, poczucia niepewności, dezorientacji i strachu. Osobom doświadczającym przemocy niezbędna jest wciąż wiedza na temat ich praw. Dlatego tak istotne jest informowanie oraz edukowanie zarówno osób dotkniętych problemem przemocy, jak również osób które są świadkami tego zjawiska.

Osoby chcące skorzystać z pomocy specjalistów Komitetu Ochrony Praw Dziecka mogą to zrobić, dzwoniąc pod warszawski numer  22 626 94 19 lub kontaktując się z wybranym oddziałem KOPD na terenie całej Polski.

Poniżej zamieszczamy listę organizacji zrzeszonych w Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Organizacje te współpracują ze sobą w obszarze wypracowania skutecznych mechanizmów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 1. Centrum Praw Kobiet
  ul. Wilcza 60/19
 2. Fundacja “Ika”
  ul. Chmielna 15 lok. 102
 3. Fundacja C.E.L. (Centrum Edukacji Liderskiej)
  ul. Sandomierska 23 lok. 52
 4. Fundacja Drabina Rozwoju
  ul. Dobra 5/2
 5. Fundacja Dzieci Niczyje
  ul. Katowicka 31
 6. Fundacja Mederi
  Al. Dzieci Polskich 20
 7. Fundacja Nowy Świat Kobiet
  ul. Gałczyńskiego 3/12
 8. Komitet Ochrony Praw Dziecka
  ul. Oleandrów 6, Warszawa
 9. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
  ul. Chocimska 24
 10. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP
  ul. Korotyńskiego 13
 11. Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “DOM”
  ul. Walecznych 59
 12. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy
  ul. Belgijska 4
 13. Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”
  ul. Żurawia 16/20
 14. Stowarzyszenie OPTA
  ul. Marszałkowska 85 lok. 34
 15. Towarzystwo Pomocy Młodzieży
  ul. Nowolipki 2

Partnerem w projekcie jest Fundacja A.R.T przeciwprzemocy.pl

A.R.T przeciwprzemocy.pl to projekt, w ramach którego realizowane są działania prewencyjne oraz szeroko rozumiana pomoc ofiarom przemocy. Festiwal Rodziny www.festiwalrodziny.pl to projekt organizowany w formie różnorodnych aktywności rodzinnych, gdzie przez wspólną zabawę uczestnicy mogą doświadczyć jak ważne jest spędzanie czasu razem – rodzinnie.

festiwal_rodzinny_logo_2 ART-logo_mod

logo_biale_wspolfinansowanie

Patroni medialni:

logo media

 

 

 

Partnerzy: 

logotpy partnerzy

 

 

Wspierają nas:

hator

 

 

 

 
 
 
Powrót

Skip to content