W KOPD odbywają się

W KOPD odbywają się

mediacje rodzinne w sprawach rodzinnych, rozwodowych, separacyjnych oraz opiekuńczych. Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów. Zakłada, że przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora strony konfliktu w bezpośredniej rozmowie mogą wypracować wspólne i uczciwe dla nich porozumienie.

Jak długo trwa mediacja?
Sesja mediacyjna trwa z reguły od 60 do 90 minut.
To ilu sesji potrzebne jest do osiągnięcia porozumienia zależy od Państwa. Średnio strony potrzebują od czterech do ośmiu spotkań.

Ile kosztuje mediacja?
Mediacja w Komitecie Ochrony Praw Dziecka jest darmowa

Nasi mediatorzy:
Są członkami i mediatorami Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych i prowadzą mediację zgodnie ze standardami uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.
Posiadają uprawnienia do prowadzenia mediacji zgodne z Europejską Kartą ds. prowadzenia mediacji rodzinnej.

Osoby zainteresowana mediacją prosimy o kontakt z sekretariatem pod numerem telefonu: (22) 626 94 19 lub adresem mailowym zespol@kopd.pl

Powrót

Skip to content