Warsztaty z mediacji

Warsztaty z mediacji

Komitet Ochrony Praw Dziecka serdecznie zaprasza na warsztaty towarzyszące konferencji Systemy mediacji rodzinnej. Norwegia, Niemcy, Polska

Warsztat I

“Budowanie wzajemnego zrozumienia między stronami a osiąganie porozumień w mediacji”. Prowadzi trener z Polski- Konrad Sobczyk.

Terminy:

22.03, godz. 13.00 – 18.00

23.03 godz. 9.00 – 17.00, przerwa 13.00- 14.00

Miejsce:

Centrum Hotelowo – Konferencyjne Gromada, Warszawa, ul. 17 stycznia 32, sala: Business Room 1+2, poziom 0

Warsztat II

“Obligatoryjność a dobrowolność mediacji- doświadczenia norweskie”.Prowadzą trenerzy z Norwegii- Birte Lunde i Morten Elgin.

Terminy:

25.03, godz. 10.00 – 17.00

26.03 godz. 10.00 – 17.00

Miejsce:

Centrum Hotelowo – Konferencyjne Gromada, Warszawa, ul. 17 stycznia 32, sala: Business Room 3+4, poziom 0

Warsztat III

“Wpływ perspektywy i potrzeb dzieci na jakość i trwałość porozumienia mediacyjnego”. Prowadzi trener z Niemiec- Heiner Krabbe.

Terminy:

25.03, godz. 10.00 – 17.00

26.03 godz. 10.00 – 17.00Miejsce:

Centrum Hotelowo – Konferencyjne Gromada, Warszawa, ul. 17 stycznia 32, sala: Business Room 5, poziom 0

KRYTERIA REKRUTACYJNE NA WARSZTATY Z MEDIACJI RODZINNEJ
W ramach rekrutacji prowadzonej przez KOPD I SMR obowiązują następujące kryteria:
Kryteria podstawowe – osoby po szkoleniu podstawowym (80h), praktykujący mediatorzy z co najmniej dwuletnim doświadczeniem.
Kryteria dodatkowe – członkowstwo w KOPD, TKOP, SMR, doświadczenie trenerskie lub szkoleniowe (couching, superwizje), wkład w prace stowarzyszenia KOPD, TKOPD i SMR

Procedura:
1.      Ogłoszenie rekrutacji skierowane do wszystkich członków SMR, TKOPD, KOPD, PCM, Partners Polska
2.      Termin nadsyłania zgłoszeń – 18 marca 2010
3.      Liczy się kolejność zgłoszeń

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronach: www.mediacjerodzinne.org lub www.kopd.pl

Pobierz formularz

Zgłoszenia (z zaznaczeniem na który warsztat: I, II, III) prosimy przesyłać droga elektroniczną na adres: d.sadowinska@kopd.pl lub faxem 22 745 71 80. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Pobierz plan

Patronat:
Ministerstwo Sprawiedliwości i Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych

Partnerzy:

Zrzut ekranu 2013-10-28 (godz. 15.55.34)

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Powrót

Skip to content