Wychowywać osobno ale w zgodzie

Wychowywać osobno ale w zgodzie

Korzyści dla rodziców a przede wszystkim dla dziecka. Warto znać i propagować Rodzicielski Plan Wychowawczy by ograniczać negatywne skutki rozstania się dla dzieci.

Rodzicielski  plan wychowawczy jest porozumieniem  rozstających się rodziców,  zawartym w formie pisemnej, obejmującym ustalenia dotyczące wykonywania  przez nich władzy rodzicielskiej .

Porozumienie wychowawcze  ułatwia rodzicom i dzieciom wspólne przebrnięcie przez najtrudniejszy okres dla każdego członka  rozpadającej się rodziny.   Rozstający się rodzice mogą umowę zawrzeć  sami, bądź skorzystać z pomocy mediatora, szczególnie wtedy, gdy emocje związane z rozstaniem są silne lub para doświadczyła  wielu niepowodzeń w dotychczasowych rozmowach toczonych między sobą.  

Korzyści wynikające z zawarcia porozumienia:

  • Rodzice są decyzyjni we własnych sprawach, co wzmacnia ich poczucie sprawczości, sprawiedliwości  i zachowanie niezbędnej kontroli  nad  zmieniającą się sytuacją.
  • Wypracowane  rozwiązania są dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci i rodziców, uwzględniają specyfikę ich trybu życia, nauki, pracy i przyjęte w domu zwyczaje oraz wyznawane wartości.
  • Praca  nad  odpowiednimi uzgodnieniami  jest  okazją do  wnikliwszego zapoznania się z potrzebami dzieci  i konsultowania  z nimi rozważanych propozycji.  Przyczynia się to do zmniejszenia lęku odczuwanego przez dziecko, daje poczucie bezpieczeństwa  i  poprawia relacje między dzieckiem, a rodzicami.
  • Rodzice mają możliwość zawarcia szczegółowych uzgodnień dotyczących opieki nad dziećmi, które  nie są  objęte orzeczeniem sądu.
  • Rodzice mają szansę  ustalenia  stopniowego powiększania zakresu opieki nad dzieckiem, co ma znaczenie w przypadku bardzo małych dzieci lub ograniczeniach wcześniejszej relacji dziecka z jednym z rodziców.
  • Udana praca nad porozumieniem  nie pogarsza relacji między rodzicami i zmniejsza poczucie wrogości między nimi.
  • Zwiększa się  szansa  na życzliwą współpracę rodziców w przyszłości  obejmującą  sprawy  dziecka.
  •  Porozumienia  cechuje większa skuteczność i trwałość samodzielnie wypracowanych rozwiązań.  Rodzice decydują o wszystkich ustaleniach sami, jak również  mogą zawrzeć uzgodnienia dotyczące postępowania w sytuacjach trudnych i konfliktowych w przyszłości.
Powrót

Skip to content