ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTACIE DLA RODZICÓW BĘDĄCYCH W KONFLIKCIE OKOŁOROZWODOWYM

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTACIE DLA RODZICÓW BĘDĄCYCH W KONFLIKCIE OKOŁOROZWODOWYM

Warsztat przeznaczony jest dla rodziców będących w sytuacji rozwodu, separacji lub rozstania z byłym partnerem. Konflikty między byłymi partnerami, kryzysy małżeńskie, rozwód bądź separacje to sytuacje uruchamiające przeżywanie bardzo silnych emocji takich jak: rozczarowanie, złość, niechęć, żal czy wrogość. Bywa tak, że dorosłym brakuje wsparcia i umiejętności radzenia sobie z sytuacjami  kryzysowymi i trudno im skoncentrować uwagę na dziecku i jego potrzebach.

Program zajęć obejmuje wiedzę i ćwiczenia praktyczne na temat potrzeb dziecka, potrzeb rodzica, sposobów rozwiązywania konfliktów, asertywności, zasad dobrej komunikacji, mediacji rodzinnej i radzenia sobie z emocjami. Udział w warsztacie daje uczestnikom konkretną wiedzę oraz możliwości przełożenia jej na sytuacje życiowe.

Warsztaty będzie prowadzony przez dwóch trenerów-psychologów w dn. 24-25.04.2021 w godz. 9-17 w formie on-line

 Zainteresowanych prosimy o jak najszybszy kontakt mailowy z Panią Patrycją Kurowską – Kowalczyk lub Panią Magdaleną Leszek w celu umówienia indywidualnej konsultacji psychologicznej przed rozpoczęciem warsztatu. Spotkania mogą odbywać się również w formie online. Odbycie indywidualnej konsultacji psychologicznej jest niezbędnym warunkiem przyjęcia do grupy.

Kontakt: p.kurowska@kopd.pl, m.leszek@kopd.pl, Udział w grupie jest bezpłatny! UWAGA: Liczba miejsc ograniczona!

Warsztat współfinansowany ze środków m.st. Warszawy
logo_biale_wspolfinansowanie

Powrót

Skip to content