Zaproszenie na konferencję

Zaproszenie na konferencję

Serdecznie zapraszamy na konferencję prasową na temat Standardów pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców.  Konferencja obędzie się 17 czerwca o godz. 12:00 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25.

Wezmą w niej udział:

  • Dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Renata Durda, kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”
  • Mec. Robert Ofiara, Kancelaria Adwokacka
  • Mec. Aleksandra Ejsmont, Komitet Ochrony Praw Dziecka

Konflikt i rozstanie rodziców zawsze obciążają emocjonalnie dziecko. Sposób, w jaki to następuje, ma wpływ na jego przeżycia i rozwój psychofizyczny. Jednocześnie skutki rozstania angażują wielu ludzi wokół – znajomych, przyjaciół, pedagogów, psychologów, sędziów, kuratorów, adwokatów, policję, lekarzy. Wszyscy oni są ważni. Wszyscy mogą przyczynić się do tego, aby rozstanie rodziców nie było dla dziecka nieprzezwyciężalną traumą.

Forum organizacji pozarządowych – od lat zajmujących się tym problemem – wypracowało standardy, które zainteresowanym osobom i instytucjom pozwolą lepiej zadbać o dobro dziecka.

 Dziennikarzy zainteresowanych udziałem w konferencji prasowej prosimy o potwierdzenie na adres: anna.kabulska@brpo.gov.pl

 Bezpośrednio po konferencji odbędzie się panel dyskusyjny na temat Standardów z udziałem ekspertów.

standardy pomocy dziecku 17 czerwca

Powrót

Skip to content