Zbiórka na rzecz podopiecznych Komitetu Ochrony Praw Dziecka – pomoc i wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży

Zbiórka na rzecz podopiecznych Komitetu Ochrony Praw Dziecka – pomoc i wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży

W obecnych czasach dzieci i młodzież mierzą się z wieloma problemami i wyzwaniami. Pandemia covid oraz izolacja społeczna również przyczyniły się do wzrostu depresji, obniżonego nastroju oraz zaburzeń psychicznych wśród młodych ludzi.

Komitet Ochrony Praw Dziecka wspiera dzieci i młodzież, a także ich rodziców i opiekunów w sytuacjach kryzysowych. Młodzi ludzie coraz częściej potrzebują wsparcia i pomocy terapeutycznej. Poza działalnością interwencyjną zadania komitetu skupione są wokół działań profilaktycznych – edukacyjnych, warsztatowych, spotkaniach, debatach, szkoleniach dot. wsparcia i pomocy dla dzieci, młodzieży ich rodziców i opiekunów.

Dzięki pozyskanym środkom możemy pomagać:

➡️ zapewnić bezpłatną pomoc psychologiczną,

➡️ mediacje rodzinne,

➡️ terapię psychologiczną dziecka i rodziny,

➡️ porady psychologiczno-pedagogiczne,

➡️ działania edukacyjne,

➡️ warsztaty w obszarze umiejętności wychowawczych dla rodziców i opiekunów,

➡️ warsztaty dla rodziców w sytuacji okołorozwodowej.

Od 1981 roku misją Komitetu jest przeciwdziałanie i zapobieganie wszelkim przejawom krzywdzenia dzieci oraz pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych. Swoją misję KOPD realizuje poprzez Centrum Interwencyjne w Warszawie oraz 20 oddziałów terenowych w całej Polsce. Komitet Ochrony Praw Dziecka świadczy pomoc psychologiczną, pedagogiczną, diagnostyczną, psychoterapeutyczną, mediacyjną i prawną, szukając najwłaściwszej formy pomocy dla dziecka i jego rodziny.

Pomóż sfinansować potrzeby psychologiczne i terapeutyczne podopiecznych Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Link do zbiórki:
https://www.siepomaga.pl/pomocpsychologiczna

Zachęcamy do wspierania młodych ludzi i działań komitetu!

Więcej informacji o KOPD:
www.kopd.pl
https://www.facebook.com/KomitetOPD/
https://www.instagram.com/komitetochronyprawdziecka/

Informacje o Komitecie Ochrony Praw Dziecka

Komitet Ochrony Praw Dziecka jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego, która zajmuje się ochroną praw i interesów dzieci oraz ich rodzin. Od 1981 roku misją Komitetu jest przeciwdziałanie i zapobieganie wszelkim przejawom krzywdzenia dzieci oraz pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych. Swoją misję KOPD realizuje poprzez Centrum Interwencyjne w Warszawie oraz 20 oddziałów terenowych w całej Polsce. Komitet Ochrony Praw Dziecka świadczy pomoc psychologiczną, pedagogiczną, diagnostyczną, psychoterapeutyczną, mediacyjną i prawną, szukając najwłaściwszej formy pomocy dla dziecka i jego rodziny.

Powrót

Skip to content